pierwsza pomoc w górach

Wśród wypadków górskich znaczny odsetek urazów stanowią złamiania. Może do nich dojść nie tylko zimą, gdy szlaki są śliskie i oblodzone – nietrudno o potknięcie także w sezonie letnim, zatem warto wiedzieć, jak prawidłowo postępować w takim przypadku.

Rodzaje złamań
Możemy mieć do czynienia z następującymi złamaniami: otwartymi (kiedy kość przebija skórę, jej odłamki są widoczne w ranie), zamkniętymi (kiedy ciągłość skóry jest zachowana), złamaniami z przemieszczeniem (kiedy pęknięte elementy kości przesuwają się względem siebie) i złamaniami bez przemieszczenia (kość pękła, ale jej części pozostają na swoim miejscu). Gdy dojdzie do złamania na szlaku, w pierwszej kolejności należy wezwać TOPR, aby poszkodowany mógł jak najszybciej trafić do szpitala i otrzymać specjalistyczną pomoc lekarską.

Pierwsza pomoc
Czekając na ratowników, powinniśmy odpowiednio zająć się poszkodowanym. Jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne, nie należy przemieszczać poszkodowanego. Nie można także gwałtownie badać rodzaju złamania ani próbować prostować i nastawiać kości. Pierwsza pomoc w przypadku złamań polega głównie na unieruchomieniu (niezbyt mocnym umocowaniu do kończyny sztywnego elementu) – jeśli nastąpiło złamanie trzonu kości (wydłużona część), należy unieruchomić złamaną kość i dwa sąsiednie stawy. W przypadku złamania w stawie unieruchamiamy dany staw oraz dwie sąsiadujące kości.

Kiedy mamy do czynienia ze złamaniem otwartym, na ranę bardzo delikatnie zakładamy opatrunek osłaniający ją w taki sposób, by nie przemieścić żadnych elementów odłamków kości. Udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy, cały czas należy sprawdzać, czy ze względu na ból towarzyszący złamaniom (i możliwym urazom wewnętrznym) nie stracił przytomności. W przypadku zatrzymania oddechu konieczne jest podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Przytomną ofiarę w miarę możliwości należy ogrzać oraz zapewnić jej komfort psychiczny zapewniając, że niezbędna pomoc specjalistyczna jest już w drodze.