Święta narodowe na Słowacji

Słowackie święta państwowe upamiętniają ważne wydarzenia z historii Słowacji oraz te osoby, które wywarły na nią wpływ. Są również wolne od pracy, warto więc wiedzieć, kiedy Słowacy świętują. Wybierając się na Słowację, warto mieć na uwadze cykl dni powszednich i świątecznych naszych sąsiadów.

Święta narodowe

1 stycznia: Dzień Powstania Republiki Słowackiej – jest dniem wolnym od pracy. Święto to obchodzone jest z okazji ostatecznego rozdzielenia Czech i Słowacji (1993 rok), które wcześniej, w latach 1918-1938, stanowiły I Republikę Czechosłowacką. W okresie 1938-1939 istniały razem jako II Republika Czechosłowacka, dalej: 1945-1948 – III Republika Czechosłowacka; 1948-1960 Republika Czechosłowacka; 1960-1990 Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, zaś w latach 1990-1993 państwa stanowiły Czeską i Słowacką Republikę Federalną.

5 lipca: Święto świętych Cyryla i Metodego – jest to wolny od pracy dzień, który upamiętnia rozpoczęcie w 862 roku misji chrystianizacyjnej Cyryla i Metodego na terenach Moraw i Słowacji.

29 sierpnia: Rocznica Wybuchu Słowackiego Powstania Narodowego – w tym dniu Słowacy również nie pracują, upamiętniając wybuch Słowackiego Powstania Narodowego (29 sierpnia do 28 października 1944 roku).

1 września: Dzień Konstytucji Republiki Słowackiej – ten wolny od pracy dzień upamiętnia fakt przyjęcia Konstytucji Republiki Słowackiej, która stała się podstawowym dokumentem  ustawodawczym dla niepodległej Słowacji.

17 listopada: Dzień walki o wolność i demokrację – ten dzień, wolny od pracy, upamiętnia manifestacje studentów przeciw komunistycznej władzy (17 listopada 1989 roku w Czechach, głównie Plac Wacława), uchodzące za początek „aksamitnej rewolucji”. 

Do innych świąt, które dla Słowaków są wolne od pracy, należą: Święto Trzech Króli (6 stycznia), Wielki Piątek (święto ruchome), Wielkanoc (święto ruchome), Święto Pracy (1 maja), Dzień Zwycięstwa nad Faszyzmem (8 maja), Święto Matki Boskiej Bolesnej (15 września), Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada), Wigilia Bożego Narodzenia oraz święta Bożego Narodzenia (24-26 grudnia). Ponadto Słowacy obchodzą również dni pamięci, te nie są jednak ustawowo wolne od pracy.