tatrzańskie jaskinie

Zejdźmy pod ziemię. Tam gdzie nie ma światła, na ścianach osiada wilgoć i słychać tylko ciszę lub szum ukrytej gdzieś, przebijającej się między skałami wody. Do jaskiń, które kryją w sobie – no właśnie, co? 

W Tatrach generalnie obowiązuje zakaz wejścia do jaskiń. Choć na terenie TPN-u znajduje się ich ponad 500, ze specjalnym pozwoleniem można spenetrować 38 z nich, a jedynie 6 dostępnych jest dla ogólnego ruchu turystycznego (Mroźna, Raptawicka, Obłazkowa i Mylna w Dolinie Kościeliskiej, Smocza Jama w Wąwozie Kraków oraz Dziura w Dolince ku Dziurze). Bez własnego źródła światła możliwe jest jedynie zwiedzenie Jaskini Mroźnej. Tym, którzy „wchodzą głębiej” po uzyskaniu specjalnego pozwolenia, jaskinia odpłaca się widokiem fantastycznych form. Dla zaciekawionych – dawka tatrzańskich wyrażeń spod ziemi: 

Deniwelacja – odległość między najniższym a najwyższym punktem, m.in. jaskini

Dno – najniżej położony punkt jaskini

Dziurołaz – grotołaz

Grota – jaskinia, której wejście najczęściej jest dużych rozmiarów

Grzybki – forma nacieków jaskiniowych, powstają z kalcytu wytrącającego się z wody. Najczęściej występującą formą jest mała kulka osadzona na wąskim trzonku.

Heliktyty – krystaliczne, na ogół nieregularne, krzaczaste wyrostki na stalaktytach i polewach

Kartowanie – wykonywanie pomiarów i sporządzanie planów jaskiń

Korytarz jaskiniowy – poziomy lub prawie poziomy kanał krasowy, który zwykle łączy inne elementy jaskini

Lej krasowy – często wypełnione osadami okrągłe lub eliptyczne zagłębienie, o średnicy na ogół większej niż głębokości, powstałe najczęściej w wyniku rozpuszczania skał krasowiejących lub zapadania się stropów jaskiń krasowych

Nacieki – powstają w wyniku strącania się lub krystalizacji na powierzchni skał minerałów zawartych w wodach krasowych. Wyróżnia się nacieki: grawitacyjne, grzybkowe, kaskadowe, kożuchowe, lodowe (zimą) i wełniste

Nora – jaskinia

Perły jaskiniowe – kuliste, wypolerowane formy nacieków grawitacyjnych

Pipant – określenie spotykanych często w jaskiniach skalnych turniczek: zwisających ze stropu stalaktytów, „wyrastających” od „podłogi” stalagmitów i połączonych w kolumnę stalagnatów.

Sala – występuje najczęściej na skrzyżowaniu korytarzy jaskiniowych, znacznie przewyższając je wysokością oraz przede wszystkim szerokością. 

Spąg – dolna powierzchnia sali lub korytarza jaskiniowego

Topofil – przyrząd służący do pomiaru jaskini, mierzący azymuty, długości i kąty upadu

Trabant – duży, okazały pipant 

Upad – opadanie, nastromienie np. korytarza jaskiniowego