pomniki w Zakopanem

Spacer po Zakopanem nie musi ograniczać się do zwiedzania Krupówek. W mieście natrafić można na kamienne pomniki, z których każdy upamiętnia ważną dla Podhala postać lub wydarzenie. Zakopiańskie pomniki nietrudno odnaleźć. Przeważnie stoją one w miejscach, które nie są omijane przez turystów. 

Ratownikom Górskim
Pomnik znajduje się przy ul. Mariusza Zaruskiego, nieopodal Domu Turysty. Jego twórcą jest jeden z największych plastyków polskich, urodzony w Nowym Sączu Władysław Hasior. Artysta poprzez swoją twórczość bardzo mocno zaznaczył swoją obecność w Zakopanem. Odkąd w 1957 roku osiadł w tym mieście na stałe, był nauczycielem rzeźby w Liceum Plastycznym, bardzo aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym i politycznym miasta. Artystę, który zmarł po długiej chorobie w 1999 roku, pochowano na starym cmentarzu w Zakopanem.

Do odsłonięcia pomnika doszło w 50. rocznicę powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (1959 rok) i, jak wskazuje nazwa, pomnik postawiono ku czci ratowników pełniących służbę w TOPR. Lokalizacja pomnika jest szczególna: Mariusz Zaruski, patron ulicy, jest bowiem założycielem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Pomnik Tytusa Chałubińskiego
Zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ulic Zamoyskiego i Chałubińskiego. Pomnik ten jest poświęcony pamięci lekarza, działacza społecznego i politycznego, propagatora Tatr, botanika i taternika – Tytusa Chałubińskiego. Twórcą projektu jest Stanisław Witkiewicz, zaś pomnik został wykonany przez Jana Nalborczyka. Do odsłonięcia doszło 15 sierpnia 1903 roku z inicjatywy Związku Przyjaciół Zakopanego. Za miejscem, gdzie stoi pomnik, znajduje się posesja należąca do rodziny Chałubińskich, do niedawna jeszcze zamieszkała przez wnuka Tytusa.

Pomnik hrabiego Władysława Zamoyskiego
W Zakopanem, w miejscu połączenia ulicy Krupówki i Alei 3 Maja, na kamiennym postumencie stoi dwumetrowa postać. Odlana w brązie figura przedstawia hrabiego Władysława Zamoyskiego – urodzonego i wychowanego w Wielkopolsce, wykształconego we Francji, dla miasta Zakopane zasłużonego w szczególny sposób. Zamoyski w 1889 roku kupił grunty zarówno w Tatrach, jak i na Podhalu. Wspierał miejscową działalność społeczną, przyczynił się do uruchomienia linii kolejowej Chabówka – Zakopane. Pośrednio jego zasługą jest również przynależność Morskiego Oka do ziem polskich (w 1902 roku, w Grazu, przyczynił się do uzyskania wyroku kończącego spór o ziemie tatrzańskie). Był również członkiem honorowym Towarzystwa Tatrzańskiego i wraz ze Stanisławem Witkiewiczem uznany został pierwszym, honorowym obywatelem Zakopanego. Lista zasług Zamoyskiego jest oczywiście dłuższa. Prezydent Ignacy Mościcki pośmiertnie odznaczył go Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski. Pomnik hrabiego został odsłonięty w 150. rocznicę jego urodzin, w roku 2003, i został ufundowany przez Klub im. Władysława Zamoyskiego i osoby prywatne. Jego autorem jest znany podhalański rzeźbiarz – Michał Gąsienica-Szostak. 

Pomnik dra Andrzeja Chramca
Na ulicy Kościuszki 13, przed samym Urzędem Miasta Zakopane, stoi kolejny, dość popularny ze względu na umiejscowienie pomnik. Przedstawia on postać dra Andrzeja Chramca – wójta Zakopanego, lekarza, a także pierwszego górala, który ukończył studia wyższe (na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego). Miasto zawdzięcza mu modernizację ulic, budowę sieci wodociągowej, a także popularyzację jako miejsca turystyczno-uzdrowiskowego. Dr Chramiec po studiach wrócił do Zakopanego, otworzył własną praktykę lekarską i zakład wodoleczniczy z pensjonatem (obecnie znajduje się tam Starostwo Powiatowe i Teatr imienia Witkiewicza). Pomnik dra Chramca został odsłonięty 11 listopada 2006 roku, jego autorem jest artysta Tomasz Ross.