zniszczenia szlaków

W ubiegłym roku zamknięto szlak w Dolinie Jaworowej. Teraz Słowacy naprawiają szkody, jakie wyrządziły powodzie.

Wczoraj z pomocą Klubu Wspinaczkowego Uniwersytetu w Koszycach TANAP zbudował nową kładkę dla pieszych w górnej części Doliny Jaworowej. Pierwotny most został uszkodzony podczas powodzi, jaka miała miejsce w ubiegłe lato. Dodatkowo podczas prac usunięto powalone na szlaku drzewa. Słowacy zapowiadają kolejne prace remontowe tak, by szlak został jak najszybciej otwarty.

Będziemy na bieżąco informować o postępach.