pociągiem do Zakopanego

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty na prace przygotowawcze do budowy nowej linii Podłęże – Piekiełko i modernizacji trasy do Nowego Sącza, podaje portal twojsacz.pl. Odcinek ten leży na trasie Kraków – Zakopane.

O zamówienie rywalizowały AECOM Polska Sp z o.o. oraz Egis Rail SA. Pod koniec czerwca PKP PKL wybrało ofertę konsorcjum Egis, droższą o ponad 10 mln zł (Egis: 221,4 mln zł, AECOM: 208,5 mln zł), mimo że cena stanowiła najważniejsze kryterium oceny (40% wagi). Na korzyść Egis Rail przeważyły kryteria „doświadczenie personelu wykonawcy” oraz „metodologia”.

Oba konsorcja złożyły do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania na wynik postępowania oraz dokonaną przez PKP PLK ocenę ofert. KIO nakazała PKP PKL unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz w ramach powtórzonych czynności uwzględnienie nie wziętych wcześniej pod uwagę informacji wykonawców, które miały wpływ na ocenę oferty. Unieważnienie może opóźnić rozpoczęcie prac przygotowawczych, które zaplanowano na lata 2018-2021.

Prace przygotowawcze są pierwszym etapem inwestycji i obejmują opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do budowy linii kolejowych na trasie Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna, wraz z modernizacją istniejącej linii na trasie Chabówka – Nowy Sącz. Kolejne etapy planowane są na lata 2020-2024 oraz 2020-2027. Realizacja projektu umożliwi szybsze i wygodniejsze podróżowanie na trasie Kraków – Zakopane: podróż ma trawać mniej niż 2 godziny.