Portal Tatrzański

Polityka Prywatności Portalu Tatrzańskiego

1. Administratorem i właścicielem Portalu Tatrzańskiego (dalej „Portal”) jest Agnieszka Rosa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Agnieszka Rosa” z siedzibą w Otwocku, przy ul. Andriollego 40/1, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 013133/06 (dalej „Administrator”).
2. Administrator zapewnia, że nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Portalu ochrony ich prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Administrator zbiera dane osobowe i inne dane nieposiadające takiego przymiotu Użytkowników Portalu. 
4. W niniejszym dokumencie zawarto zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji oraz danych osobowych Użytkowników Portalu.
5. Podstawą upoważaniająca Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda Użytkownika lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych dla prawidłowej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
8. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane dla celów prawidłowej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Portalu (w tym usługi Newsletter oraz konkursów organizowanych za pośrednictwem Portalu), oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem.
9. Dane osobowe przekazane podczas rejestracji do Portalu służą również Administratorowi do przesyłania Użytkownikom informacji na temat Portalu lub Administratora oraz świadczonych przez Administratora usługach. W każdym czasie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
10. W przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
11. Użytkownik ma możliwość przeglądania, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przekazanych Administratorowi do przetwarzania.
12. W Portalu stosowane są pliki typu "cookies", które zbierają informacje pozwalające dostosowywać usługi i treści celem lepszego zaspokajania potrzeb Użytkowników oraz służą do opracowywania badań metrycznych i statystyk korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie plików typu "cookies" jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki przez Użytkownika.