Widok z Zawratu na Dolinę Pięciu Stawów

Sieć tatrzańskich szlaków rzadko ulega zmianom, jednakże nie zawsze wyglądała w ten sam sposób. Tatry noszą dziś wiele śladów dawnych ścieżek, które zamknięte i nieużywane stopniowo zanikają. Oto kilka faktów na ich temat:

1. Podejście dawnym szlakiem na Płaczliwą Skałę z Szerokiej Przełęczy Bielskiej zajmowało 1 h. Był znakowany na żółto.

2. Szlak z Iwaniackiej Przełęczy na Kominiarski Wierch znakowany był na niebiesko.

3. Podejście na Bobrowiec z Bobrowieckiej Przełęczy zajmowało 45 min. Szlak od 2008 r. jest nieczynny.

4. Szlak na Osobistą został zamknięty z powodu postępującej erozji stoku. Miało to miejsce w 1989 roku.

5. Przed II wojną światową, gdy istniał szlak z Doliny Kościeliskiej na Pyszniańską Przełęcz, podejście na Bystrą z Hali Ornak zajmowało jedynie 3 h, podczas gdy dzisiaj trzeba przeznaczyć na to 5 h.

6. Zamknięty wiele lat temu szlak z Doliny Pięciu Stawów na Gładką Przełęcz znakowany był na czerwono.

7. Na przełęczy Liliowe nadal widać ścieżkę, którą do lat 70. prowadził szlak do Doliny Pięciu Stawów, który przez przełęcz Zawory omijał Świnicę. Był znakowany na zielono.

8. Przejście historycznego odcinka Orlej Perci z Polany pod Wołoszynem na Krzyżne zajmowało 3 h 15 min.