Hokus Krokus

Akcja „Hokus Krokus” prowadzona jest przez Tatrzański Park Narodowy wraz z gminą Kościelisko. Jej celem jest dostarczanie wiedzy na temat krokusów, proponowanie miejsc, w których można je podziwiać, a także zachęcanie do odpowiedzialnego obcowania z przyrodą.

Krokus, nazywany przez górali „tulipankiem”, jest symbolem tatrzańskiej wiosny. Największa populacja tych kwiatów występuje na Polanie Chochołowskiej, gdzie w latach 2005-2010 liczyła około 14 milionów kwitnących osobników.

W ramach akcji „Hokus Krokus” TPN przygotował propozycje spacerów w inne niż Dolina Chochołowska miejsca - wśród nich znalazły się między innymi Ścieżka nad Reglami, Droga pod Reglami i Kościelisko. Pojawiło się także kilka wskazówek, jak odpowiedzialnie podziwiać kwiaty.

Ani kroku(s) dalej!

1. Krokusy podziwiaj i fotografuj ze szlaku turystycznego.

2. Nie wchodź na polany, aby nie zadeptać krokusów.

3. Nie siadaj (!) i nie kładź się (!) w krokusach podczas fotografowania lub pozowania do zdjęć.

4. Nie zrywaj krokusów, pamiątką niech będą zdjęcia.

5. Nie parkuj na krokusach.

6. Swoje śmieci zabieraj ze sobą.

7. Korzystaj z toalet w schronisku lub toalet przenośnych przy szlaku.

8. Bądź stróżem krokusów. Jeśli widzisz niewłaściwe zachowania, reaguj!

 

Więcej na temat akcji znajdziecie tutaj.