Kieżmarskie Żłoby

Kieżmarskie Żłoby to osada w Tatrach Bielskich położona na wysokości 902 m. Słowacy nazywają ją Kežmarské Žľaby.

Kežmarské Žľaby, czyli Kieżmarskie Żłoby, to najmniejsza osada miasta Wysokie Tatry – liczy zaledwie 10 mieszkańców. Znajduje się tam kilka budynków i leśniczówka słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP). W 1885 roku na polanie otwarto Dom Turysty, który spłonął w 1933 roku. W czasie II wojny światowej w Kieżmarskich Żłobach umieszczano dzieci wywożone z Rzeszy Niemieckiej; po wojnie powstał tam ośrodek wypoczynkowy dla młodzieży „Dukla”. W 2009 roku do użytku oddano pawilon z salami konferencyjnymi i centrum rekreacji, które dołączono do domu wczasowego pracowników oświaty. W miejscowości znajduje się również pensjonat „Žľaby u Franka”. Z Kieżmarskich Żłobów niebieski szlak prowadzi od Drogi Wolności przez Las Kieżmarski do Tatrzańskiej Kotliny (tzw. Zbójnicki Chodnik). Nieco na południe od osady rozpoczyna się żółty szlak, który wiedzie dnem Doliny Kieżmarskiej przez Zbójnicką i Rzeżuchową Polanę do Doliny Zielonej Kieżmarskiej.

 

Szlaki turystyczne

Szlak niebieski do Zbójnickiego Chodnika (50 min)