Hruby Wierch

Hruby Wierch

Napisane przez: Klaudia Król

Foto: Fotolia


Hruby Wierch (Hrubý vrch) wznosi się w Tatrach Wysokich na wysokość 2428 m.

Uwaga! Szczyt niedostępny znakowanym szlakiem (możliwe wejście z przewodnikiem).

 

Hruby Wierch to szczyt zwornikowy, z którego wybiegają trzy granie – północno-zachodnia tworzy tzw. Grań Hrubego i rozdziela doliny Hlińską i Niewcyrkę. Ku Dolinie Hlińskiej opada najpotężniejszy w Tatrach mur skalny o wysokości 500-700 m. Na zboczach masywu polowano niegdyś na kozice, które nadal licznie tu występują. Pierwsze odnotowane wejścia na szczyt miały miejsce pod koniec XIX wieku; wówczas największym znawcą tego rejonu był przewodnik Jędrzej Wala starszy. Dla jego upamiętnienia pomniejsze kulminacje w Grani Hrubego nazwano Walowymi Turniami. Nazwa szczytu odnosi się zaś do całego masywu: hruby znaczy tęgi,gruby, wielki.

Całą wschodnią grań od Szczyrbskiej Przełęczy do Hrubego Wierchu jako pierwsi przeszli Alfred Martin i Johann Franz (senior) w roku 1907, a zimą – Jerzy Krókowski i Stanisław Krystyn Zaremba w 1926 roku. Szczyt jest łatwo dostępny od południowej strony, jednak od Capiego Stawu ścieżka nie jest znakowana i na Hruby Wierch można wejść tylko z uprawnionym przewodnikiem.