Schronisko na Hali Pyszniańskiej

Obecnie w Tatrach funkcjonują 24 schroniska. Kiedy było ich jednak więcej. Przyjrzyjmy się zatem kilku miejscom, w których niegdyś stały schroniska, schrony lub inne budynki zapewniające schronienie ludziom:

1. Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym w latach 1894 – 1920 stało małe schronisko.

2. Na zboczach Starorobociańskiego Wierchu istniało kiedyś małe schronisko, w czasie wojny wykorzystywane przez partyzantów majora „Ognia”.

3. W latach 1942-74 w Dolinie Białych Stawów stało tzw. Schronisko Kieżmarskie. Obecnie trwają starania o jego odbudowę.

4. Dawne schronisko na Hali Pisanej w 1987 r. na potrzeby filmu „Trójkąt Bermudzki” zostało wysadzone w powietrze.

5. Na Szalonej Przełęczy w Tatrach Bielskich w czasie II wojny światowej Niemcy wykuli w skale bunkier, do którego doprowadzono linię telefoniczną.

6. Prawdopodobnie najkrócej istniejącym schroniskiem w historii było schronisko w Dolinie Waksmundzkiej. Postawiono je w 1875 roku, a 3 lata później zniszczyła je lawina.

7. W Dolinie Pyszniańskiej, dziś objętej rezerwatem ścisłym, niegdyś stało bardzo gwarne schronisko narciarskie. Zostało zniszczone w czasie II wojny światowej.

8. Niegdyś nad Równi nad Krzyżnem stał schron turystyczny o wymiarach 4 x 3 m. Do dziś zachowały się jego ruiny.