Dolina Juraniowa

Dolina Juraniowa

Napisane przez: Klaudia Król

Foto: Fotolia


Dolina Juraniowa, dla Słowaków Juráňova dolina, leży w Tatrach Zachodnich i jest największym odgałęzieniem Doliny Cichej Orawskiej.

Dolina Juraniowa zajmuje powierzchnię około 4,3 km², a jej długość to 4 km. Jej wylot znajduje się na wysokości około 860 m na południowym krańcu Szatanowej Polany. Od zachodu graniczy z Doliną Bobrowiecką, od południowego wschodu z Doliną Chochołowską, natomiast od północnego wschodu z Doliną Furkaską. Płynie przez nią Juraniowy Potok. W latach 80. XIX wieku nad całym potokiem zbudowano pomost o długości 903 m, by ułatwić wywóz drewna. Służył on do I wojny światowej, a resztki konstrukcji są widoczne jeszcze dziś. W drugiej połowie XVIII wieku wydobywano tu rudę żelaza.

W dolnej części doliny znajduje się wąwóz skalny o długości około 1 km, tzw. Cieśniawa. Jest to jeden z najpiękniejszych w Tatrach przykładów krajobrazu dolomitowego. Nazwa doliny pochodzi prawdopodobnie od nazwiska Juran, które występowało w XVII wieku w miejscowości Liesek na Orawie – do tej miejscowości należały pastwiska w dolinie. Przez Juraniową Cieśniawę biegnie czerwony szlak na Umarłą Przełęcz. Zielony szlak, który biegł przez środkową część doliny na Juraniową Przełęcz i Bobrowiec, został zamknięty w 2008 roku, aby utworzyć strefę bez obecności człowieka dla występujących tu zwierząt, zwłaszcza dużych drapieżników.

 

Szlaki z Doliny Juraniowej

Szlak czerwony do Orawic (1 h)

Szlak żółty do Doliny Bobrowieckiej (20 min)

Szlak czerwony na Umarłą Przełęcz (1 h)