Umarła Przełęcz

Umarła Przełęcz (Umrle sedlo) położona jest w Tatrach Zachodnich na wysokości 981 m.

Umarła Przełęcz leży pomiędzy Umarłą Kopką a Jeżowym Wierchem. Wschodnie zbocza spod przełęczy opadają do Doliny Juraniowej, zachodnie do Doliny Bobrowieckiej. Jest to szerokie i płytkie siodło w lesie, przez które w XVIII i XIX wieku wywożono rudę żelaza z kopalni „Jambur”, a później drewno. Teren jest zalesiony; znajdują się tu ławki i wiata dla turystów. Dawniej znajdowało się tutaj skrzyżowanie szlaków, ale w 2008 roku zamknięto szlak przez Juraniową Przełęcz i Bobrowiec do Bobrowieckiej Przełęczy, by chronić siedliska dużych zwierząt. Obecnie rejon ma status obszaru ochrony ścisłej. Przez przełęcz prowadzi czerwony (wcześniej zielony) szlak do Doliny Bobrowieckiej.

 

Szlaki z Umarłej Przełęczy

Szlak czerwony do Doliny Juraniowej (50 min)

Szlak czerwony / niebieski do Doliny Bobrowieckiej (25 min)