pożar Tatry

Kamery zainstalowano w latach 2016-2017 m. in. w Tatrach Wysokich, by skuteczniej przeciwdziałać pożarom lasów. Pożar, który wybuchł w ubiegłym tygodniu pod Sławkowskim Szczytem pokazuje, że nie działają one tak, jak się tego spodziewano.

Słowackie Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe zastanawiają się nad sensem dalszego rozwoju systemu kamer. Ten miał cały czas analizować obraz z lasów i w przypadku zauważenia dymu lub otwartego ognia natychmiast informować o tym facie strażaków. Gdy płonął las pod Sławkowskim Szczytem, tak się jednak nie stało.

(sme.sk)