śmigłowiec wojskowy w Tatrach

Do czasu zakończenia corocznego przeglądu śmigłowca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, dyżur pełni wojskowy śmigłowiec Sokół W-3 WA SAR z 2 Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej wraz z załogą lotniczo-techniczną z 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Jak poinformował TOPR, śmigłowiec pozostanie do dyspozycji TOPR do dnia 8 grudnia, czyli planowanego zakończenia przeglądu toprowskiego Sokoła. W razie potrzeby zostanie wykorzystany do górskich akcji ratunkowych. Wojskowy śmigłowiec stacjonuje wraz z wojskową załogą lotniczą i ratowniczą TOPR w WOSzK na Groniku.