Horska Zachranna Sluzba

Horska zachranna sluzba podsumował letni sezon turystycznych, który na Słowacji zakończył się 31 października. Przedstawiono statystyki dotyczące wszystkich gór Słowacji.

U naszych południowych sąsiadów tatrzańska służba ratownicza wchodz w skład jednostki działające we wszystkich górach, toteż statystyki w dużej mierze dotyczą także innych pasm poza Tatrami. W całych słowackich górach wzrosła liczba śmiertelnych wypadków. W zakończonym sezonie życie straciły aż 34 osoby, w porównaniu z 32, które góry zabrały w roku 2018 r. Słowacy odnotowali także, że rośnie liczba turystów pochodzący z Polski, a także, w mniejszym zakresie, turystów z Niemiec i Izraela. Spośród wszystkich rejonów działalność HZS największy wzrost ilości akcji odnotowano w Tatrach Zachodnich - aż o 80%.