krupówki rejestr zabytków

Krupówki zostały wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wpis ma na celu ochronę historycznej zabudowy Zakopanego włącznie z ochroną okien widokowych na Tatry.

- Chodzi o to, by nie dopuścić do zabudowy otwarć widokowych z rejonu Krupówek. Oczekiwania są więc takie, że jeśli pojawiłby się pomysł zabudowy, konserwator zabytków zareaguje i zatrzyma tą budowę - mówi Małgorzata Staszel z biura miejskiego konserwatora zabytków w Zakopanem w rozmowie z Gazetą Krakowską. - Ulica Krupówki wraz z przyległościami tworzy jedyny w swym rodzaju zespół wnętrz krajobrazowych w skali kraju. Są tu czytelne nawarstwienia historii, które trwają nie tylko w legendzie Zakopanego, ale i w murach, bryłach i formach zabudowy, jako niezastąpione niczym świadectwo dziejów. Jest wyjątkowa w skali kraju galeria stylów architektonicznych od tradycyjnego budownictwa górali podhalańskich, przez dzieła historyzmu, secesji, modernizmu, stylu zakopiańskiego i powojennych poszukiwań architektonicznych - czytamy w obwieszczeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej z dnia 17 kwietnia 2020 roku.