Władysław Cywiński

Dokładnie 7 lat temu, 12 października 2013 zginął Władysław Cywiński - ratownik TOPR, wybitny przewodnik górski IVBV i autor 19 tomów szczegółowych przewodników po Tatrach.

Cywiński do dziś uważany jest za najwybitniejszego znawcę tatrzańskiej topografii. W 1975 roku samotnie przeszedł - w 3 i pół dnia - Grań Główną Tatr. Zdobył wszystkie nazwane szczyty i turniczki w Tatrach, ponadto wielu z nim nadał nazwy. Z ramienia TOPR odbył ponad 300 wypraw ratunkowych. 24 października 2009 zostało przyznane mu odznaczenie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski za wykazaną odwagę i poświęcenie w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego oraz działalność w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Zginął tragicznie podczas wspinaczki północno-zachodnią ścianą Tępej w Dolinie Złomisk.