Stok narciarski

Projekt reaktywacji stacji narciarskiej na zboczach Nosala to inwestycja prowadzona przez Tatrzański Park Narodowy. Zakładała ona odtworzenie zamkniętego w 2012 roku centrum narciarskiego wraz z najtrudniejszą trasą slalomową w Polsce.

Projekt zakładał również wyznaczenie nowej trasy zjazdowej, a także systemów oświetlenia oraz sztucznego naśnieżania. To jednak miało wiązać się z koniecznością wycięcia około 1,5 hektara lasu. Były burmistrz Zakopanego Leszek Dorula jesienią ubiegłego roku wydał pozytywną opinię o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, dzięki czemu park mógł rozpocząć starania o wszystkie niezbędne pozwolenia. Decyzja burmistrza została jednak zaskarżona przez ekologów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Kilka dni temu, 5 lipca Kolegium zdecydowało się uchylić decyzję środowiskową i przekazać ją do ponownego rozpatrzenia przez urząd miasta w Zakopanem.