Świerki w Tatrach

Jak analizuje słowacki Tatrzański Park Narodowy, stan świerków rosnących w Tatrach jest bardzo zły. Ma na to wpływ pogorszająca się sytuacja klimatyczna i zanieszczenie środowiska.

Pierwsze symptomy pogorszenia się stanu tatrzańskich lasów świerkowych pojawiły się już na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Wtedy głównymi przyczynami były emisje tlenków siarki i metali ciężkich do atmosfery. Krytycznym momentem, który wpłynął na stan świerków w Tatrach była pamiętna wichura z listopada 2004 roku, która zdewastowała ogromne połacie lasu. Odbudowujący się po tej naturalnej katastrofie las natrafia na coraz trudniejsze warunki pogodowe. Ma to związek z postępującym globalnym ociepleniem. Skutkuje ono cieplejszym latem, krótszą zimą i ogólnym zachwianiem warunków, w których te wrażliwe drzewa muszą wzrastać. Rekordowo ciepłym był rok 2018 - obecny jest również bardzo gorący, a modele klimatyczne wskazują, że obecne rekordy będą coroczną normą za 20-30 lat. W związku z tym ochrona świerków w obliczu zagrożeń klimatycznych staje się jednym z głównych wyzwań, jakie stoją przed parkami narodowymi po obydwu stronach Tatr.