Kozica tatrzańska

Polscy i słowaccy parkowcy prowadzą badania kozic i świstaków pod kątem występowania pasożytów. Wyniki nie są optymistyczne.

Pierwsze wyniki analizy kału zwierząt wskazują na obecność tasiemca z rodziny Anoplocephalidae, co może być spowodowane obecnością żywicieli pośrednich - roztoczy glebowych rzędu Oribatida. Badania będą prowadzone dalej i to przez dłuższy czas, aby lepiej zrozumieć zagrożenia dla populacji kozic i świstaków oraz zapobiec rozprzestrzenianiu się tego typu chorób.