Śmigłowiec TOPR

W najnowszej Kronice TOPR opisano szczegóły sytuacji, która miała miejsce 6 czerwca. W rejonie Granatów znaleziono wówczas fragmenty garderoby i szczątki - prawdopodobnie ludzkie.

Makabryczne znalezisko zlokalizowali pracownicy TPN, działający w rejonie. Znajdowało się ono w Koziej Dolince, na początku wejścia na Dolny Taras, prowadzący do Filaru Staszla na Zadnim Granacie. Przez kilka godzin, po zgłoszeniu Straży Parku, działali tam policjanci i ratownicy TOPR. Zrobione zdjęcia wskazywały, że garderoba mogła należeć do Joanny F., która zaginęła bez śladu 20 września zeszłego roku. Warto podkreślić, że są to na razie poszlaki. Dokładną odpowiedź w tej sprawie poznamy dopiero po opublikowaniu wyników badań specjalistów zajmujących się tą sprawą.