Koszenie Polany Zwierówka

Kilka dni temu na Słowacji rozpoczęło tradycyjne koszenie Polany Zwierówka. Jest to wieloletnia tradycja, która pełni ważne funkcje w ekosystemie i krajobrazie Tatr.

Nie zawsze jest tak, że dla tatrzańskiej przyrody najkorzystniejszy jest brak ingerencji człowieka. Czasem nasz wpływ na roślinność jest pozytywny. Tak jest w przypadku łąk, które bez koszenia z czasem zarastają, powodując zanikanie porastającej je roślinności. Zarówno w Tatrach Polskich, jak i na Słowacji niektóre z łąk na terenie parku narodowego są koszone. Pracownicy Statnych Lesov TANAPu właśnie rozpoczęli koszenie Zwierówki. To długa tradycja ok. stuletnia tradycja. Po zakończeniu prac okoliczna ludność co roku zbiera się na wspólnym spotkaniu i Mszy Św., aby podziękować Bogu za szczęśliwy rok i prosić o kolejny.