Kozica tatrzańska

Zakończyło się "wiosenne" liczenie kozic, które równolegle odbywa się po polskiej i słowackiej stronie Tatr. Tym razem doliczono się 972 sztuk. To o 22 osobniki więcej niż poprzednio.

Jak odnotowano, w Tatrach Polskich żyje 329 kozic, z czego 62 to młode narodzone w tym roku. Wynik jest optymistyczny, ale daleki od rekordu. Najwięcej osobników w liczeniu wiosennym odnotowano w 2014 i 2016 roku - po 1232 sztuki. Wyniki wiosenne zawsze są trochę niższe od jesiennych - to wynik zimowych zagrożeń dla kozic. Jesienią 2018 roku doliczono się rekordowej ilości 1431 kozic po obydwu stronach Tatr.