Kozica tatrzańska

Jak podaje słowacki TANAP, znane są już wyniki tegorocznego liczenia kozic, które odbyło się 7 listopada zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie Tatr.

Według jesiennej kalkulacji po obu stronach Tatr mieszka łącznie 926 kozic z czego 659 zaobserwowano po stronie słowackiej, a 267 po stronie polskiej. Pomimo obniżenia się liczebności populacji TANAP ocenia tegoroczny  wynik jako jak najbardziej zadowalający. Jesienią ubiegłego roku w całych Tatrach zanotowano 1222 osobniki. Coroczne letnie liczenie ma na celu zidentyfikowanie młodych, które w bieżącym sezonie przyszły na świat. Natomiast jesienne, ma za zadanie przeliczenie całej populacji przed sezonem zimowym.