Pies w Tatrach

W czasie liczenia turystów w Tatrach Słowackich, o którym wspominaliśmy, a które odbyło się 6 sierpnia, wolontariusze naliczyli także 355 psów. To o 100 więcej niż rok temu.

W związku z tym słowacki Statne Lesy TANAP-u zwracają uwagę na zagrożenia związane z wprowadzaniem tych czworonogów do parku. Po pierwsze, parkowcy są zdania, że obecność psów wywołuje u tatrzańskiej zwierzyny stres - nawet, gdy pies zachowuje się cicho. Po drugie, nawet gdy sprzątamy po psie odchody, i tak do górskiego ekosystemu mogą dostać się różnego rodzaju psie bakterie i drobnoustroje, co stanowi zagrożenie dla tutejszej fauny i flory. Są to argumenty zbieżne z tymi, które przedstawia TPN, tłumacząc zakaz wprowadzania psów, który obowiązuje w Tatrach Polskich. Czy to oznacza, że Słowacy chcą pójść tą samą drogą? Zobaczymy. Zapewne będzie to zależeć od tego, czy ilość psów pojawiających się w parku będzie wzrastać w kolejnych latach.