Akcja ratunkowa TOPR

W nowej kronice TOPR możemy znaleźć szczegółowe informacje na temat działań ratowników w ostatnim tygodniu. Największe niebezpieczeństwo dla turystów stworzył nawrót zimy.

W środę, 27 maja, TOPR pomagał turystkom, które w trudnych warunkach w rejonie Jarząbczego Wierchu znalazły się w kłopotliwej sytuacji. Polecono im wrócić po własnych śladach, póki jeszcze nie zostały zasypane. Kobiety bezpiecznie dotarły do schroniska w Dolinie Chochołowskiej. W piątek, 27 maja, bolesnego urazu kostki doznała turystka na szlaku między Gęsią Szyją a Rusinową Polaną. Została ewakuowana śmigłowcem.

W sobotę w tym rejonie turystka złamała nogę i też została przetransportowana śmigłowcem. Następnie udzielono pomocy turyście, który pobłądził w rejonie Starorobociańskiego Wierchu, obsunął się na stromym stoku i w efekcie doznał blokady psychomotorycznej. Ratownicy zdestantowali się ze śmigłowca w rejonie Ornaku i bezpiecznie sprowadzili turystę do Doliny Chochołowskiej. O tych dwóch akcjach pisaliśmy w tym artykule.