Portal Tatrzański

Polityka Prywatności Portalu Tatrzańskiego

1. Administratorem Portalu Tatrzańskiego (dalej „Portal”) jest Portal Tatrzański sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jahody 10/7, 30-348 Kraków. (dalej „Administrator”).
2. Administrator zapewnia, że nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Portalu ochrony ich prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation) - tzw. RODO.
3. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników Portalu i inne dane nieposiadające takiego przymiotu. 
4. W niniejszym dokumencie zawarto zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji oraz danych osobowych Użytkowników Portalu.
5. Podstawą upoważaniająca Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda Użytkownika lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych dla prawidłowej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
7. Użytkownik prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania / prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
8. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane dla celów prawidłowej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Portalu (w tym usługi Newsletter oraz konkursów organizowanych za pośrednictwem Portalu) oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem.
9. Dane osobowe przekazane podczas rejestracji do Portalu służą również Administratorowi do przesyłania Użytkownikom informacji na temat Portalu lub Administratora oraz świadczonych przez Administratora usługach. W każdym czasie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
10. W przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
11. Strona używa plików cookie w celu personalizacji zawartości, działań marketingowych. Informacje o Twoim zachowaniu na stronie są udostępniane serwisom społecznościowym, takim jak Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, a także tworcóm narzędzi reklamowych i analitycznych takich jak Google. W/w podmioty mogą łączyć dane zebrane za pomocą tej strony z innymi danymi na Twój temat zebranymi z innych źródeł.
12. Administrator udostępnia dane Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, następującym podmiotom:
a) Vercom S.A., z siedzibą: ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 781-176-51-25, REGON: 300061423;
b) osobom fizycznym i prawnym świadczącym usługi przewodnickie na rzecz Zarządcy Portalu. Lista osób znajduje się pod adresem: https://wycieczki.portaltatrzanski.pl/ogolna/przewodnicy-portalu-tatrzanskiego,3.
13. Podmiotowi wskazanemu w punkcie 12a w celu wysyłki newslettera, podmiotom, o których mowa w punkcie 12b w celu realizacji wycieczek w góry,
14. Strona portaltatrzanski.pl używa certyfikatów SSL, gwarantujących bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkownika.
15. Dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.