Portal Tatrzański

Regulamin serwisu Portal Tatrzański

§1

1. W skład Portalu Tatrzańskiego nazywanego dalej „portalem”, wchodzą wszystkie materiały znajdujące się pod adresem internetowym „portaltatrzanski.pl” oraz na wszystkich podstronach.
2. Poprzez stwierdzenie „materiały” rozumie się wszystkie obiekty tekstowe, audiowizualne i inne elementy widoczne dla użytkownika, a także całe zaplecze administracyjne, kod źródłowy oraz inne składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.
3. Właścicielem portalu jest Agnieszka Rosa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Agnieszka Rosa” z siedzibą w Otwocku, przy ul. Andriollego 40/1.
4. Portalem zarządza Portal Tatrzański sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Nowowiejskiej 1.

§2

1. Firma o której mowa w §1 pkt. 3 posiada wszelkie prawa autorskie związane z zawartością portalu oraz wszystkie inne prawa wynikające z własności.
2. Nanoszenie zmian w zawartości portalu przez osoby do tego nieuprawnione jest surowo zabronione.
3. Zezwala się na korzystanie z materiałów zamieszczonych na portalu wyłącznie na użytek własny.
4. Warunkiem kopiowania i wykorzystania materiałów zamieszczonych na portalu jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela portalu.
5. Na portalu oprócz materiałów własnych mogą znaleźć się materiały, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie.
6. Wszelkie materiały pochodzące ze źródeł zewnętrznych są publikowane na portalu wyłącznie w celach informacyjnych.
7. Wszystkie pozostałe kwestie z zakresu prawa autorskich i pokrewnych regulowane są przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

§3

1. Użytkownikiem portalu jest każda osoba, która przegląda materiały znajdujące się na portalu z poziomu przeglądarki internetowej.
2. Użytkownik, przystępując do korzystania z portalu, deklaruje, iż będzie przestrzegał przepisów prawa.
3. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na portalu przez użytkowników.
4. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do swobodnej edycji materiałów zamieszczonych na portalu przez użytkowników.
5. Użytkownikowi zabrania się:
a) Umieszczania na portalu treści wulgarnych, obraźliwych oraz sprzecznych z zasadami współżycia społecznego
b) Reklamowania działalności komercyjnej bez zgody redakcji portalu
c) Umieszczania na portalu treści łamiących postanowienia Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
d) Umieszczania wszelkich innych treści, których publikowanie w Internecie nie jest zgodne z polskim prawem
6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania przez niego prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
7. Redakcja zastrzega sobie prawo do stosowania utrudnień i ograniczeń w dostępie do zawartości portalu wobec tych użytkowników, którzy nie przestrzegają prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
8. W skrajnych przypadkach redakcja zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych kroków prawnych.
9. Dane osobowe przekazane właścicielowi Portalu będącego również jego administratorem przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.

§4

1. Redakcja zastrzega sobie prawo do swobodnej zmiany regulaminu bez konieczności informowania zainteresowanych.
2. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 13 lutego 2018 r.