Słowacki Raj

Slovenský raj, czyli Słowacki Raj, to krasowy płaskowyż gęsto poorany malowniczymi kanionami i parowami. Leży na południe od Popradu. Swoją nazwę zawdzięcza działaczowi turystycznemu ze Spiskiej Nowej Wsi, Béli Hajtsowi. 

Na terenie Słowackiego Raju znajdują się liczne szlaki piesze, urozmaicone sztuczymi ułatwieniami. Do pokonania wąwozów i stromych ścian służą drabinki, metalowe platformy, schodki, kładki i łańcuchy, zatem wędrówka zapewnia sporo atrakcji. Szlaki można pokonywać bez specjalnego sprzętu, jednak mogą sprawić trudność osobom z lękiem wysokości ze względu na poważne ekspozycje. Trasy zazwyczaj są jednokierunkowe. Wstęp do parku kosztuje 1,5 euro, natomiast ubezpieczenie 0,5 euro na jeden dzień.

Dojazd
Do Słowackiego Raju najłatwiej dostać się samochodem. Można także dostać się autobusem z Zakopanego do Popradu (podróż trwa około 2 godzin), a następnie przesiąść się na autobus SAD (odpowiednik naszego PKS).

 

Propozycje wycieczek

1. Do Wąwozu Sucha Bela 

Rozpoczynamy wędrówkę w Podlesoku, skąd biegnie zielony szlak prowadzący przez Wąwóz Bela. Szlak jest jednokierunkowy i ma długość 3,5 km. Początkowo prowadzi korytem strumienia przez rumowiska skalne, później pojawiają się sztuczne ułatwienia: drewniane schodki ponad strumieniem i metalowe drabiny prowadzące w górę obok wodospadu. Drabiny pojawiają się także na dalszej części trasy, za Misowymi Wodospadami. Przy Okienkowym Wodospadzie przeciskamy się przez wąską szczelinę skalną, idąc po drewnianych schodkach. Uwaga - stopnie mogą być śliskie, podczas wędrówki należy zachowywać ostrożność, by się nie poślizgnąć. W dalszej części trasy pojawiają się także łańcuchy, które ułatwiają przejście po metalowych stopniach na skalnym zboczu. Mijamy kolejny wodospad - Wodospad Korytowy - i podążamy podmokłym terenem. Po wyjściu z wąwozu docieramy na asfaltową drogę zamkniętą dla ruchu samochodowego, idąc w górę dotrzemy do polany, na której można zrobić postój. Stamtąd można wrócić do Podlesoka.

2. Przełom Hornadu

Dwukierunkowy szlak kanionem rzeki Hornad liczy około 16 km i jest jednym z najczęściej uczęszczanych w Słowackim Raju. Wędrówka rozpoczyna się w Podlesoku, niebieskie znaki prowadzą najpierw przez małe urwisko, z którego widać Hornad - zwężenie między zboczami nazywane jest Gardłem Hornadu. Szlak prowadzi po metalowych schodkach, następnie po stopniach zawieszonych nad Hornadem - pomocne w ich pokonaniu są łańcuchy. Dalej czekają nas kolejne schodki, zwane „Stupaczkami przy Mnichowej Górze" - podczas wędrówki możemy podziwiać dziurę w skale, powstałą na skutek długotrwałego działania wody na skały wapienne. Przez Bratysławski Most (Retazowy most) przechodzimy na drugą stronę Hornadu po czym idziemy stopniami „Nad Wiecznym Deszczem", zwanymi tak dlatego, że ze skał ciągle sączy się woda. Na skrzyżowaniu szlaków idziemy nadal niebieskim szlakiem do Letanowskiego Młyna (szlak dwukierunkowy, czas przejścia: 1 h) lub zielonym do Klaštoriska (szlak jednokierunkowy, czas przejścia: 1 h) Niebieskie znaki prowadzą przez kolejną kładkę nad Hornadem do Letanowskiego Młyna, gdzie znajduje się niewielki bufet i stoliki z parasolami. Stąd można powrócić do Podlesoka (najpierw szlakiem żółtym: 1 h, następnie niebieskim: 15 min) lub kontynuować wędrówkę Przełomem Hornadu za niebieskimi znakami. Przechodzimy kolejny most i pokonujemy metalowe schodki nad korytem rzeki, dalej docieramy do rozwidlenia szlaków pod Tomaszowskim Widokiem, skąd wracamy do Podlesoka.

3. Klaštorisko

Do popularnych celów w Słowackim Raju należy także Klaštorisko, czyli rozległa polana, na której znajdują się ruiny klasztoru kartuzów z przełomu XII i XIV wieku i to im miejsce zawdzięcza swoją nazwę. Można tam dotrzeć żółtym szlakiem z parkingu samochodowego w osadzie Čingov, który prowadzi przez Tomaszowski Widok i Letanowski Młyn, następnie niebieskim szlakiem przez Przełom Hornadu i zielonym już do Klaštoriska. Możliwe jest także przejście od Podlesoka Przełomem Hornadu. Trasa zabezpieczona jest licznymi podestami, kładkami, drabinkami, schodkami i łańcuchami. Z powrotem prowadzą najpierw niebieskie znaki, a następnie, po przejściu przez Hornad, żółte do parkingu w Čingovie.