Wąwóz Homole

Wąwóz Homole leży w Pieninach i ma długość około 800 metrów. Dawniej często odwiedzali go poszukiwacze skarbów, dziś prowadzi przez niego szlak turystyczny.

Wąwóz Homole

Jego nazwa ma korzenie w ruskim słowie homoła, gomoła, które oznacza obły, bezrogi – jest to nawiązanie do kształtu doliny. Ściany wąwozu są zbudowane ze skał wapiennych, ma on bardzo urozmaiconą rzeźbę i ciekawą budowę geologiczną. Z tego powodu uważany jest za jeden z najpiękniejszych w Polsce. Dnem wąwozu płynie potok Kamionka, który tworzy liczne kaskady.

 

Historia

Już w XV wieku do wąwozu przybywali poszukiwacze skarbów. W ścianie zwanej Prokwitowską Homolą istnieją szyby górnicze, gdyż w przeszłości próbowano wydobywać tutaj złoto. Jak wskazują badania archeologiczne, niegdyś w wąwozie istniała warownia: znaleziono tam między innymi XVI-wieczne cegły i fragmenty ceramiki. Dokument z początku XVI wieku wspomina zaś o opustoszałym zamku Homola. 

 

Turystyka

Przez Wąwóz Homole przebiega zielony szlak turystyczny. Wejście znajduje się obok szosy prowadzącej przez Jaworki (wieś koło Szczawnicy), w pobliżu jest także parking. W sezonie turystycznym zwiedzanie jest płatne 1,50 zł od osoby. Ścieżka kilkakrotnie przekracza potok, dla wygody turystów brzegi łączą metalowe mostki. Dawniej trzeba było przechodzić po dużych kamieniach leżących na dnie potoku. 

Po wejściu do wąwozu szlak prowadzi przez drewniany mostek, po lewej stronie widoczna jest ściana Wapiennik, za nią zaś długa i niemal pionowa ściana Grzebienia. Po przeciwnej stronie znajduje się wspomniana już Prokwitowska Homola, dalej zaś Niska Skała o wysokości 70 m i Wysoka Skała (120 m). Obydwie mają charakterstyczne czerwonawe zabarwienie, świadczące o zawartości żelaza. 

Następnie trasa prowadzi w górę przez lesiste zbocze po drewnianych stopniach. Ścieżka wiedzie na Dunantowską Dolinę, gdzie na polanie znajdują się ławki i stoły dla turystów. Są tam także tak zwane Kamienne Księgi, czyli skaly, na których według ludowych podań zapisano losy ludzi aż do końca świata.

Szlak biegnie dalej z Dubantowskiej Doliny na Rówieńki, Polanę pod Wysoką i Wysokie Skałki. Można także wrócić do Jaworek lub udać się na Wysoką.