Wielki Chocz

Wielki Chocz to najwyższy szczyt Gór Choczańskich na Słowacji, graniczących od północy z Pogórzem Orawskim, a od wschodu poprzez Kwaczańską Dolinę z Tatrami Zachodnimi. Szczyt wznosi się na wysokość 1608 m i leży w zachodniej części pasma.

Masyw Wielkiego Chocza

Wielki Chocz ma kształt pochylonej piramidy i wznosi się około 900 m ponad okoliczne doliny, a jego stoki podstawy są stosunkowo łagodne. Górna część masywu jest natomiast stroma i skalista, znajdują się w niej głęboko wcięte dolinki, jaskinie i osuwiska.

Prawie cały masyw Chocza porośnięty jest lasami, w niższych partiach mieszanymi, w wyższych świerkowymi. Górna granica lasu znajduje się na wysokości około 1350-1420 m, powyżej zaś znajduje się piętro kosodrzewiny. Cały masyw objęty jest ochroną – rezerwat przyrody Chocz obejmuje 1428 ha.

 

Turystyka

Notowane wejścia na szczyt miały miejsce już na poczatku XIX wieku, a w 1878 roku był tu także Tytus Chałubiński. Obecnie na Chocz a prowadzą liczne szlaki turystyczne. Na szczyt można się udać zielonym szlakiem z Wyżniego Kubina, czerwonym z Jasieniowej – szlaki te krzyżują się przy Drapáču; niebieskim z Wołoskiej Dębowej (od Pośredniej Polany zielonym). Z Rużomberku prowadzą szlaki niebieski (od Pośredniej Polany zielony) oraz czerwony (na przełęczy Spuštiak łączy się z czerwonym). Z Liskowej na Chocza można się udać szlakiem żółtym (łączy się z niebieskim z Rużomberku), a z Łączek czerwonym.

Z wierzchołka można podziwiać słowackie Tatry, Niżne Tatry oraz Wielką i Małą Fatrę.