Gaborowa Przełęcz Wyżnia

Gaborowa Przełęcz Wyżnia położona jest w Tatrach Zachodnich na wysokości 1959 m.

Gaborowa Przełęcz Wyżnia to nieduże, porośnięte sitem skuciną, siodło – pomiędzy Siwym Zwornikiem a Liliowymi Turniami, a w szerszej perspektywie – pomiędzy Błyszczem a Starorobociańskim Wierchem. Miejsce to, znajdujące się na granicy polsko-słowackiej, może sprawiać problemy orientacyjne. Związane one są z nazewnictwem. Dawniej w polskich przewodnikach spotkać można było się z określeniem „Raczkowa Przełęcz”. Słowacy zaś w ten sposób nazywali siodło pomiędzy Starorobociańskim a Kończystym Wierchem, dla Gaborowej Przełęczy Wyżniej używając nazwy „Gáborovo sedlo”. Próbuje się rozstrzygnąć to nieporozumienie poprzez nazwę „Liliowy Karb”. Warto jednak pamiętać o wszystkich opcjach, gdyż w praktyce co przewodnik, to inne nazewnictwo. Z przełęczy można czerwonymi znakami dostać się na Starorobociański Wierch lub – w drugą stronę – na Błyszcz i dalej na Bystrą lub na Pyszniańską Przełęcz. Po zejściu nieco poniżej siodła można się udać do Doliny Gaborowej, znajdującej się już po drugiej stronie granicy.


Szlaki z Gaborowej Przełęczy Wyżniej

Szlak czerwony na Błyszcz (50 min)

Szlak czerwony na Starorobociański Wierch (40 min)

Szlak zielony na Siwą Przełęcz (15 min)

Szlak czerwony na Bystry Karb (15 min)

Szlak zielony do Doliny Gaborowej (40 min)