Jałowiec

Jałowiec

Napisane przez: Klaudia Król

Foto: Krzysztof Barcik


Jałowiec (Jalovec) to wieś położona w Tatrach Zachodnich na wysokości 680 m.

Miejscowość położona jest między wylotem Doliny Jałowieckiej a wsią Bobrowiec, 9 km na północ od Liptowskiego Mikułasza. Powstała już w XIII w, ma bogate tradycje pasterskie. Do lat powojennych mieszkańcy zajmowali się też rzemiosłem, między innymi wyrobem miedzianych klamer. Wieś została spalona przez Niemców w 1944 roku. Obecnie zamieszkuje ją 290 osób.

 

Szlaki z Jałowca

Szlak czerwony do Żaru (1 h 40 min)

Szlak żółty do rozdroża pod Łyścem ( 1 h 25 min)

Szlak zielony do rozdroża pod Babkami (1 h 50 min)