Łysa Polana

Łysa Polana to duża polana położona w Dolinie Białki w Tatrach Wysokich na wysokości 971 m n.p.m. Jej słowacka nazwa to Lysá poľana.

Dawne przejście graniczne na Łysej Polanie zlokalizowane jest nad rzeką Białką, w miejscu, w którym od Drogi Oswalda Balzera, wiodącej na Palenicę Białczańską, odgałęzia się słowacka Droga Wolności w kierunku miasta Wysokie Tatry (Vysoké Tatry). Budynki graniczne pamiętały dwudziestolecie międzywojenne, kiedy to stosunki pomiędzy Polską a Czechosłowacją były szczególnie napięte, a jedną z osi konfliktu stanowił pas tatrzańskiej ziemi na wschód od Białki. Później znajdowało się tu przejście graniczne, przez które – mimo sprzeciwu ekologów – mogły przejeżdżać także ciężarówki. Po wejściu Polski i Słowacji do strefy Schengen szlabany zlikwidowano, a pozwolenie na przejazd dla dużych pojazdów ograniczono do masy 7,5 tony. W 2019 roku budynki graniczne zostały zburzone. W pobliżu znajduje się parking oraz słowacka pętla, skąd kilka razy dziennie odjeżdżają autobusy w kierunku Popradu i Starego Smokowca. Miejsce to jest punktem wypadowym w malowniczą i bardzo długą Dolinę Białej Wody, dokąd prowadzą niebieskie znaki. Dalej można się udać na Rohatkę (Prielom) lub na przełęcz Polski Grzebień (Poľský hrebeň) i Małą Wysoką (Východná Vysoká). Okolica jest także popularna wśród taterników, którzy raz po razie próbują wspiąć się na Młynarza (Mlynár) lub w okolice Ganku (Gánok) i Żelaznych Wrót (Železná brána).
 

Szlaki z Łysej Polany

Szlak niebieski na Rohatkę (6h 45 min)

Szlak niebieski i zielony na Polski Grzebień (6 h 25 min)