Mała Wysoka

Mała Wysoka znajduje się w Tatrach Wysokich, po słowacku jej nazwa brzmi Východná Vysoká. Wierzchołek góry położony jest na wysokości 2429 m.

Uwaga! Miejsce niedostępne od 1 listopada do 15 czerwca.

 

Mała Wysoka położona jest między dwoma przełęczami: Polskim Grzebieniem i Rohatką. Szczyt zwornikowy ma kształt tępej piramidy, a widok z niego obejmuje niemal całe Tatry Wysokie; widać stąd Dolinę Białej Wody, Dolinę Staroleśną oraz Dolinę Wielicką. Od lat szczyt cieszy się sławą jednego z najlepszych punktów panoramicznych Tatr Wysokich. Południowy stok wykorzystywany jest przez zaawansowanych narciarzy do zjazdów. Pierwszym udokumentowanym zdobyciem góry było wejście László Jármaya w 1888 roku, natomiast pierwszego wejścia zimowego dokonali Hermann Schweickhart, Otto Schweickhart i János Vigyázó 22 marca 1910 roku. Mała Wysoka to czwarty najwyższy tatrzański szczyt dostępny dla turystów szlakiem. Na wierzchołek prowadzi żółty szlak z Polskiego Grzebienia.

 

Szlaki z Małej Wysokiej

Szlak żółty na Polski Grzebień (45 min)