Palenica Jałowiecka

Palenica Jałowiecka, przez Słowaków zwana po prostu „Pálenica", położona jest w Tatrach Zachodnich na wysokości 1570 i 1574 m (ma dwa obniżenia).

Uwaga! Miejsce niedostępne dla turystów w okresie od 1 listopada do 15 czerwca!

 

Palenica Jałowiecka to przełęcz w kształcie długiego grzbietu między Siwym Wierchem a Brestową. Jest to najniższa z przełęczy w całym grzbiecie głównym Tatr. Bujnie rosną tu kosodrzewiny. Niegdyś istniała droga wozowa z Zuberca przez Palenicę Jałowiecką i Dolinę Jałowiecką. Chociaż na niektórych odcinkach była ciężka do przejazdu, odgrywała ważną rolę – prowadził nią szlak handlowy z Orawy do Liptowa. Obecnie w wielu miejscach zupełnie zanikła. W plejstocenie miało tu miejsce zjawisko transfluencji, czyli przelewania się lodowca z kotła Zadnich Kotlin przez grań. Dziś śladem po tym są wały morenowe na zboczach. Z siodła Palenicy rozchodzą się drogi na Siwy Wierch i Brestową, a na orawską stronę zbiega szlak do Zuberca.

 

Szlaki z Palenicy Jałowieckiej 

Szlak żółty na rozdroże pod Łyścem (2 h)

Szlak czerwony na Brestową (1 h 20 min)

Szlak czerwony na Siwy Wierch (1 h)

Szlak żółty do Zuberca (2 h 40 min)