Góra Wołowiec

Wołowiec to szczyt w Tatrach Zachodnich, wznoszący się na wysokość 2064 m.n.p.m.

Wołowiec to bardzo charakterystyczna, masywna góra, położona na głównej grani Tatr, pomiędzy Rohaczami z jednej strony – a Łopatą i Jarząbczym Wierchem z drugiej. Z Wołowca odchodzi także, w kierunku północnym, grań, na której znajdują się m.in. Grześ i Rakoń. Góra króluje nad trzeba dolinami: Chochołowską, Rohacką i Jamnicką. Stwierdzenie „króluje” jest w tym wypadku jak najbardziej uzasadnione. Potężna kopuła Wołowca wygląda niezwykle imponująco, zwłaszcza od strony Doliny Chochołowskiej. Centralne usytuowanie wierzchołka zapewnia doskonałe widoki we wszystkich czterech kierunkach. Największe wrażenie robią jednak – znajdujące się dosłownie na wyciągnięcie ręki – groźne urwiska Rohaczy. Dodatkową atrakcją dla odwiedzających Wołowiec są kozice, która od dawna gromadzą się stadnie po obydwu stronach góry. W przeszłości miejsce to wchodziło w skład Hali Chochołowskiej. Pasterze pędzili swoje owce aż po sam wierzchołek. Polscy bacowie nazywali górę Hrubym Wierchem, zaś słowaccy mówili na nią „Volovec”. Ostatecznie zwyciężyła ta druga opcja – została ona przyjęta przez kartografów i przewodników tatrzańskich. Drogi na Wołowiec – choć długie i prowadzące intensywnie pod górę – nie przedstawiają poważniejszych trudności technicznych. Wyjątkiem jest tu przejście od strony Rohacza Ostrego przez Jamnicką Przełęcz (czerwone znaki), które zwłaszcza w pierwszej fazie wiedzie przez mocno eksponowany teren. Z pozostałych stron na Wołowiec można dostać się: czerwonym, graniowym, szlakiem z Jarząbczego Wierchu; niebieskimi znakami z Rakonia i Grzesia lub bezpośrednio spod schroniska na Polanie Chochołowskiej (najpierw znaki zielone – w końcówce połączenie z niebieskimi, prowadzącymi z Rakonia).

Szlaki z Wołowca

Szlak niebieski na Zawracie (30 min)

Szlak niebieski i zielony do Schroniska na Polanie Chochołowskiej (2 h 20 min)

Szlak czerwony na Łopatę (55 min)

Szlak czerwony / niebieski na Jamnicką Przełęcz (20 min)