Stopień zagrożenia lawinowego

Komunikat lawinowy na dzień 28 stycznia 2020: pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach.

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin.

Na ogół dogodne warunki. Należy zachować szczególną ostrożność na stokach bardzo stromych lub ekstremalnych.

Na całym obszarze występuje szreń i lodoszreń. Zdecydowanie większe ryzyko upadku z wysokości po twardym śniegu niż upadek z lawiną. W ciągu dnia (wtorek) mogą pojawić się niewielkie opady śniegu przy silnym wietrze z kierunku S-W co będzie powodować powstawanie poduszek nawianego śniegu, szczególnie po stronie zawietrznej na które należy zwrócić szczególną uwagę i je omijać.