przyroda w Tatrach

Tatrzańska przyroda cieszy oko wędrujących turystów. Oto kilka ciekawych faktów na jej temat (więcej znajdziecie tutaj):

1. W Tatrach polskich żyje około 150 świstaków. Najwięcej w Dolinie Pięciu Stawów.

2. W Popradzkim Stawie w sposób naturalny występuje pstrąg potokowy.

3. W czasach pasterskich dosyć powszechne było wypalanie kosówki.

4. Piętro turniowe w Tatrach rozpoczyna się na wysokości 2300 m.

5. Szpilki kosodrzewiny żyją od 4 do 6 lat.

6. Pierwszym aktem prawnym chroniącym tatrzańską przyrodę była uchwalona w 1868 roku przez Sejm Krajowy we Lwowie „Ustawa względem zakazu łapania, wytępiania i sprzedawania zwierząt alpejskich, właściwych Tatrom, świstaka i dzikich kóz”.