Formy terenu w Tatrach. Słownik

Wychodząc na szlak, spotykamy się z różnymi formami terenu górskiego. Skojarzenie ich nazw z rzeczywistym obrazem pomaga w lepszym rozeznaniu czekających nas trudności i elementów krajobrazu górskiego.

Z terminologią górską możemy spotkać się zarówno na szlaku, pytając innych turystów o warunki dalszej trasy, jak i w przewodnikach stosujących fachową terminologię górską. Prezentowane poniżej określenia pochodzą zarówno z języka potocznego (slangu), jak i terminologii górskiej. Oto kilka terminów, z którymi na pewno warto się oswoić.

Bandzioch – kocioł górski, brzuch, koliste wgłębienie w stoku, utworzone zazwyczaj przez lodowiec

Ekspozycja (luft, lufa) – miejsce eksponowane, nad przepaścią, z dużą przestrzenią poniżej

Filar – duże, strome żebro skalne lub grzęda

Grań – ostry grzbiet górski, opadający stromo w obie strony

Grzęda – wypukłość stoku dzieląca np. dwa żleby czy dwie dolinki

Gzyms – wąska skalna półka

Hala – trawiasta łąka górska

Koń – wąska skalna krawędź na grani

Komin – przeważnie pionowa, wklęsła, duża szczelina w skale; rozpadlina o trzech ścianach

Kopa – góra o kopulastym wierzchołku

Nyża – zagłębienie w skalistym terenie, w skalnej ścianie; jest takiej wielkości, że może się w niej zmieścić człowiek

Perć – górska, wąska ścieżka, wydeptana przez ludzi lub kozice

Piargi – odrywające się od zboczy i ścian głazy; odłamki skalne leżące na dnach dolin, w żlebach, na stokach lub pod ścianami

Płyta – płaska i gładka powierzchnia skalna

Półka – skalny lub trawiasty rodzaj gzymsu, który przecina poziomo lub skośnie ścianę; można po niej przejść

Przewieszka – skała pochylona pod kątem większym niż prosty

Rynna – wąski, niewielki żleb, często z płynącą wodą

Rysa – pęknięcie, szczelina w skale

Siodło – wąska przełączka w grani lub szeroka przełęcz w kształcie siodła

Turnia – odosobniony skalny szczyt; samotna, oddzielona skała

Upłaz – trawiaste zbocze

Wanta – duży blok skalny

Wywierzysko – źródło wypływające z ziemi pod ciśnieniem

Zachód – szeroka półka biegnąca w poprzek lub na ukos ściany

Załupa – poziome lub skośne zacięcie

Żebro – stroma grzęda skalna

Żleb – duża rynna, koryto czasem wypełnione śniegiem, odłamkami skalnymi, często z płynącym strumyczkiem