Symboliczny Cmentarz nad Popradzkim Stawem

Symboliczny Cmentarz nad Popradzkim Stawem (Symbolický cintorín pri Popradskom plese) znajduje się w Tatrach Wysokich na południowy wschód od Popradzkiego Stawu u wylotu Doliny Złomisk na wysokości 1523 m.

Uwaga! Miejsce niedostępne w okresie 1 stycznia − 15 czerwca.

Pomysł utworzenia Symbolicznego Cmentarza Ofiar Tatr wysunął w 1922 roku czeski taternik, narciarz i malarz, Otakar Štáfl. W 1943 roku stanęła kapliczka w limbowym gaju pod Ostrewą. Początkowo gromadzono rozsiane po Tatrach tablice, z czasem zaczęto także fundować nowe. Na cmentarzu umieszczono motto: Mŕtvym na pamiatku, živým pre výstrahu (Umarłym na pamiątkę, żyjącym ku przestrodze). Na gałęziach wiszą tablice upamiętniające tych, którzy zginęli w Tatrach, a także zasłużonych dla Tatr, ale zmarłych poza nimi. Wśród 500 upamiętnionych osób są głównie Słowacy, ale znajdują się tam także tablice Polaków, między innymi ratowników TOPR oraz pilotów, którzy zginęli w katastrofie śmigłowca w 1994 roku: Janusza Kubicy, Stanisława Matei Torbiarza, Bogusława Arendarczyka i Janusza Rybickiego. Swoje tablice mają również Jerzy Kukuczka, Wanda Rutkiewicz czy Maciej Berbeka. Od 1969 roku opiekę nad cmentarzem sprawuje TANAP. W ostatnią sobotę października odbywają się tam uroczyste Zaduszki. Od schroniska nad Popradzkim Stawem do cmentarza prowadzi żółty szlak (dostępny od 16 czerwca do 31 października), dochodzący dalej do niebieskiego szlaku poniżej Popradzkiego Stawu.

 

Szlaki z Symbolicznego Cmentarza nad Popradzkim Stawem

Szlak żółty do schroniska nad Popradzkim Stawem (40 min)