Wjazd na Słowację w czasie pandemii

Planujesz wycieczkę w Tatry Słowackie, ale nie wiesz, czy przy obecnych przepisach covidocych możesz wjechać i jakie musisz spełnić warunki? Przedstawiamy aktualne zasady obowiązujące na Słowacji.

Ważne od 9 lipca 2021 r. do 8 sierpnia 2021 r.

Przejścia graniczne ze Słowacją: wszystkie przejścia są otwarte. Granicę można przekraczać na Łysej Polanie, w Jurgowie oraz w Chochołowie.

Przekraczanie granicy na szlaku: od 15 czerwca do 31 paździenika trwa sezon wysokogórski na Słowacji, w czasie którego szlaki powyżej schronisk są otwarte. Można wówczas przekraczać granicę także w górach. Obowiązują te same zasady, co przy przekraczaniu granicy samochodem.

Obowiązkowy formularz wjazdowy: każda osoba powyżej 12. roku życia, chcąca wjechać na Słowację, niezależnie od tego, czy jest zaszczepiona, czy też nie, musi wypełnić formularz wjazdowy dostępny na stronie: https://korona.gov.sk/ehranica/ ---> ZOBACZ INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA

Kto może wjechać na Słowację bez kwarantanny?

1. Zaszczepieni co najmniej pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna, AstraZeneca lub szczepionką Johnson&Johnson, jeśli od podania im pierwszej dawki minęło co najmniej 21 dni. Słowackie władze zastrzegły, że po 9 sierpnia mogą wprowadzić ograniczenia dla osób, które do tego czasu nie przyjmą drugiej dawki szczepionki Pfizer, Moderna lub AstraZeneca.

2. Osoby pomiędzy 12. a 18. rokiem życia, jeśli ich rodzice są zaszczepieni co najmniej pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna, AstraZeneca lub szczepionką Johnson&Johnson, a od podania im pierwszej dawki minęło co najmniej 21 dni.

3. Osoby poniżej 12. roku życia.

Osoby, które nie spełniają żadnego z powyższych warunków (także niezaszczepieni ozdrowieńcy) podlegają kwarantannie trwającej 14 dni, jednakże mogą ją zakończyć w 5. dniu po przekroczeniu granicy, jeśli wykonają test PCR na Słowacji i uzyskają wynik negatywny. Testy antygenowe nie są akceptowane.

Polecamy także ubezpieczenia w Tatry Słowackie, obejmujące akcje ratunkowe z udziałem śmigłowca oraz skutki zachorowania na COVID-19