Wjazd na Słowację w czasie pandemii

Planujesz wycieczkę w Tatry Słowackie, ale nie wiesz, czy przy obecnych przepisach covidocych możesz wjechać i jakie musisz spełnić warunki? Przedstawiamy aktualne zasady obowiązujące na Słowacji.

Ważne od 19 lipca 2021 r. 

Przejścia graniczne ze Słowacją: wszystkie przejścia są otwarte. Granicę można przekraczać na Łysej Polanie, w Jurgowie oraz w Chochołowie.

Przekraczanie granicy na szlaku: od 15 czerwca do 31 paździenika trwa sezon wysokogórski na Słowacji, w czasie którego szlaki powyżej schronisk są otwarte. Można wówczas przekraczać granicę także w górach. Obowiązują te same zasady, co przy przekraczaniu granicy samochodem.

Obowiązkowy formularz wjazdowy: każda osoba powyżej 12. roku życia, chcąca wjechać na Słowację, niezależnie od tego, czy jest zaszczepiona, czy też nie, musi wypełnić formularz wjazdowy dostępny na stronie: https://korona.gov.sk/ehranica/ ---> ZOBACZ INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA

Kto może wjechać na Słowację bez kwarantanny?

1. Zaszczepieni dwiema dawkami szczepionki Pfizer, Moderna, AstraZeneca, jeśli od podania im drugiej dawki minęło co najmniej 14 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy.

2. Zaszczepieni szczepionką Johnson&Johnson, jeśli od podania jej minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy.

3. Ozdrowieńcy zaszczepieni jedną dawką jakiejkolwiek szczepionki przeciw COVID-19, jeśli od podania jej minęło co najmniej 14 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy i jeśli podana została ona w ciągu 180 dni od przebycia choroby.

3. Osoby pomiędzy 12. a 18. rokiem życia, jeśli ich rodzice spełniają któryś z warunków wjazdu z pkt. 1-3.

4. Osoby poniżej 12. roku życia.

Osoby, które nie spełniają żadnego z powyższych warunków (także niezaszczepieni ozdrowieńcy) podlegają kwarantannie trwającej 14 dni, jednakże mogą ją zakończyć w 5. dniu po przekroczeniu granicy, jeśli wykonają test PCR na Słowacji i uzyskają wynik negatywny. Testy antygenowe nie są akceptowane.

Polecamy także ubezpieczenia w Tatry Słowackie, obejmujące akcje ratunkowe z udziałem śmigłowca oraz skutki zachorowania na COVID-19